top of page

Bemutatkozás

Egyesületünk neve: Hajdú Speciális Kutató – Mentő Egyesület

Rövidítése: HSKME

Székhelye: 4133 Konyár, Szőlőskert utca 12.

 

A HSKME elsősorban Hajdú-Bihar megye védelmére, továbbá a régió megsegítésére megalakuló, civil alapon szerveződő speciális szervezet. A HSKME képes a megye veszélyeztetettségéből - elsősorban árvízi, belvízi, rendkívüli időjárási veszélyekből, valamint ipari balesetből - adódó helyzetek során jelentkező kutatási, személyi és műszaki mentési, valamint tűzoltási szakfeladatok ellátására, melyek részben segítik az elsődleges beavatkozók munkáját, a mozgósításra kerülő önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek munkáját. Mindezek mellett olyan speciális feladatokat is ellátunk, melyekre az előbbi szervek és szervezetek – jellegükből, feladatkörükből adódóan - nem képesek. Egyesületünk a megyében jelentkező káreseményeknél való közreműködésük mellett megyén kívüli, hazai, továbbá – korlátozott mértékben - külföldi igénybevételre is alkalmazható.

 

Szervezet megnevezése: Hajdú Speciális Kutató - Mentő Egyesület

Szervezet székhelye: 4133 Konyár, Szőlőskert utca 12.

Alapítás éve: 2014.

A szervezet elnöke: Lukács Péter

Telefonszám: +36 30-299-42-96

E-mail cím: lpeter.hskmcs@gmail.com

Nyilvántartásba vételi szám: Tpk 60.098/2014/4. 

Nyilvántartási szám: 4504

Adószám: 18624793-1-09

Számlaszám: 10702064-70631117-51100005

KSH szám: 18624793-9499-529-09

 

A HSKME létszáma: 18 fő.

hskme_szervfel.png
logo_hskme.png

"A hivatás az, ahol a szenvedélyeink találkoznak a világ szükségleteivel."

Küldetésünk

A Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesületnél tagjaink - mint minden speciális kutató-mentő világszerte – maximálisan elkötelezettek munkájuk iránt. Gyakran életünket veszélyeztetve tevékenykedünk körzetünkben és az ország egyéb területein, legyen akár nappal, akár éjszaka. 2020. január 1. napja óta egyesületünknek készenléti szolgálata van. Riasztás esetén azonnal indulásra készek vagyunk.

Feladatunk tagjainak speciális felkészültségére, képesítéseikre és sokirányú gyakorlati tapasztalataira alapozva, olyan állandó rendelkezésre állás és azonnali akcióra azaz intézkedésre (bevetésre) alkalmas készenléti helyzetnek a szakadatlan fenntartása, amely a szükséges személyi és technikai feltételeket folyamatos biztosítja.

Ez a szakmai hozzáállás teszi lehetővé, hogy az eltűnt személyek felkutatásra kerüljenek, valamint a veszélyhelyzetbe jutott személyek számára a leggyorsabb és leghatékonyabb segítség kerüljön alkalmazásra, biztosítva a veszélyhelyzetbe került személy(ek) számára ezen helyzetből való minél gyorsabb kijutást és menekülést.

Küldetésünk tehát elsősorban eltűnt személyek felkutatása, valamint veszélyhelyzetbe került személyek számára gyors és szakszerű segítségnyújtás, kimentés.

Az Egyesület célja továbbá katasztrófa elleni védekezésben való részvétel, beleértve a tűz elleni védekezésben és az ezzel kapcsolatos műszaki mentésben való részvétel is Konyár község területén, valamint balesetek helyszínén történő segítségnyújtás és műszaki mentés, amely tevékenységeket az illetékes megyei rendőr-főkapitánysággal és a megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal kötött együttműködési megállapodások birtokában végez.

Kiemelten fontos számunkra a lakosság edukációja, ezért felkéréseknek eleget téve gyakran végzünk oktatási, tájékoztató tevékenységet, tartunk bemutató napot rendezvényeken.

bottom of page